STT Tên Phần Mềm Nền Tảng Cài Đặt Link Download Ghi Chú
Phần Mềm Xem Camera
1 Hik-Connect

(Đầu ghi hình Hikvision)

HĐH Android Link Tải Về file apk
2 Ezviz Studio HĐH Windows Link Tải Về file .exp
3 Ebitcamera HĐH Windows Link Tải Về file .exp
4 iVMS 4200

(Đầu ghi hình Hikvision)

HĐH Windows Link Tải Về file .exp
5 SmartPSS

(Đầu ghi hình Dahua)

HĐH Windows Link Tải Về file .exp
6 F-View Pro

(Đầu ghi hình Huviron)

HĐH Windows Link Tải Về file .exp
Phần Mềm Scan IP Camera IP
2 ConfigTool Dahua HĐH Windows Link Tải Về file .exp
2 SADP Hikvision HĐH Windows Link Tải Về file .exp
2 IP Search Tool Longse HĐH Windows Link Tải Về file .exp