1. Xem lại

Dùng để xem lại đoạn ghi hình nếu thiết bị đã được cài đặt lưu trữ trên máy tính,

sau khi đã cài đặt lưu trữ ở cửa sổ Storage trên phần mềm máy tính. Cài đặt Storage trên phần mềm theo như hướng dẫn ở hình dưới:

Xem lại đoạn băng ghi hình lưu trữ trên ổ cứng của đầu ghi.

2. Xuất file video ghi hình

Bước 1: Tại giao diện Local Playback/ Remote Playback thao tác như hình dưới:

Bước 2: Chọn định dạng và thư mục lưu trữ file video

Bước 3: Sau khi click Export, vào cửa sổ  để theo dõi quá trình xuất dữ liệu.

Sau khi hoàn tất quá trình xuất dữ liệu, giao diện hiện ra như hình dưới:

3. Mở file Video đã xuất ra từ phần mềm

Khi cài đặt phần mềm xem camera Huviron trên máy tính, phần mềm HSPLayer sẽ tự động được cài đặt.

Click đúp vào biểu tượng  để mở phần mềm xem video camera Huviron. Giao diện hiện ra như hình dưới