1. Download và Cài đặt phần mềm Huviron

Truy cập vào địa chỉ Website: huviron.com.vn để download phần mềm

Chạy file cài đặt có biểu tượng HUVIRON với quyền Administrator(Run As Administrator) Giao diện cài đặt hiện ra, lựa chọn ngôn ngữ cho phần mềm à Click OK

Mặc định phần mềm Huviron được cài vào ổ C:\Program File (x86)\HUVIRON

Nếu muốn chọn vị trí cài đặt khác, click vào Browse để chọn đường dẫn, sau đó bấm Next

Bấm Next để tiếp tục cài đặt

Khi giao diện hiện ra như hình dưới, click Install để bắt đầu vào quá trình cài đặt

Khi giao diện hiện ra như hình dưới, click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

2. Đăng nhập

Sau khi cài đặt, Click vào biểu tượng   trên màn hình để mở phần mềm. Lần đầu tiên mở phần mềm, giao diện sẽ hiện ra như hình dưới:

Tạo tài khoản đăng nhập để sử dụng phần mềm, bao gồm: User, password sau đó click Add

Giao diện phần mềm sau khi đăng nhập hiện ra như hình dưới:

3.Thêm thiết bị vào phần mềm

Click  trên thanh công cụ của phần mềm để vào giao diện cài đặt thiết bị

Tại phần cửa sổ hiển thị các thiết bị đang online trên hệ thống, thực hiện các thao tác như hình dưới

Sau khi click [Add to] giao diện hiện ra như hình dưới:

4. Cài đặt hiển thị

Click  trên thanh công cụ để vào giao diện cài đặt hiển thị

5. Giao diện xem trực tiếp Camera

Sau khi cài đặt hiển thị, click  trên thanh công cụ để vào chế độ xem trực tiếp.

6. Xem lại

Dùng để xem lại đoạn ghi hình nếu thiết bị đã được cài đặt lưu trữ trên máy tính,

sau khi đã cài đặt lưu trữ ở cửa sổ Storage trên phần mềm máy tính. Cài đặt Storage trên phần mềm theo như hướng dẫn ở hình dưới:

Xem lại đoạn băng ghi hình lưu trữ trên ổ cứng của đầu ghi.

7. Xuất file video ghi hình

Bước 1: Tại giao diện Local Playback/ Remote Playback thao tác như hình dưới:

Bước 2: Chọn định dạng và thư mục lưu trữ file video

Bước 3: Sau khi click Export, vào cửa sổ  để theo dõi quá trình xuất dữ liệu.

Sau khi hoàn tất quá trình xuất dữ liệu, giao diện hiện ra như hình dưới:

8. Mở file Video đã xuất ra từ phần mềm

Khi cài đặt phần mềm xem camera Huviron trên máy tính, phần mềm HSPLayer sẽ tự động được cài đặt.

Click đúp vào biểu tượng  để mở phần mềm xem video camera Huviron. Giao diện hiện ra như hình dưới