HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS 4200 V3.2.0

Tải iVMS-4200 mới nhất Tại Đây

Tải iVMS-4200 V3.2.0.10 Tại Đây

1.Cài đặt phần mềm

 • Tải IVMS-4200 V3.2.0.10 Tại Đây sau đó giải nén

 • Chọn các gói cài đặt

 • Cài gói ngôn ngữ

 • Thiết lâp ban đầu

 

 • Giao diện bảng điều khiển

2.Thêm thiết bị vào phần mềm

 • Giao diện bảng điều khiển

 • Thêm thiết bị trong mạng LAN

 • Thêm thiết bị qua tên miền

 • Đăng nhập tài khoản Camera HIK-Connect Cloud

3. Xem Camera

 • Xem trực tiếp camera

 • Chia khung hình xem camera

 • Tạo khung hình xem tùy chỉnh

 • Bảng công cụ

4.Xem lại và tải về

 • Xem lại

 • Tải về

 • Đường dẫn file tải về