Bảng Giá Dịch Vụ – Máy Tính

Bảng Giá Sửa Chữa Máy Tính Tại Nhà STT Dịch Vụ Đơn Vị Tính Đơn Giá Ghi Chú Vệ Sinh Laptop, PC 1 Vệ sinh Laptop Máy Liện hệ 2 Vệ sinh PC Máy Liện hệ Cài Win 3 Cài windows PC, phần mềm ứng dụng văn phòng Máy Liện hệ 4 Cài windows Laptop, phần …